tegola.rs

Tegola je vrsta vodonepropustivog krovnog pokrivača, koji se odlikuje velikom fleksibilnošću i lakoćom, sa osnovom od staklenih vlakana, slojevima bitumena i atraktivnim mineralnim granulama po površini, koje su zaslužne za prepoznatljiv izgled.