tegola

Tegola je vrsta vodonepropustivog krovnog pokrivača koji se odlikuje velikom fleksibilnošću i lakoćom, sa osnovom od staklenih vlakana, koja je premazana slojevima oksidovanog bitumena i atraktivnim mineralnim granulama po površini, koje su zaslužne za prepoznatljiv izgled.

Pogodna je za primenu na bilo kojoj vrsti građevinskog objekta, bilo to trajnog ili privremenog tipa, stambenog ili komercijalnog, naseljivog ili rekreacionog, sa nagibom krova od 15° do u potpunosti vertikalnog.

Tegola pruža dugotrajan, visoko dekorativan, vodonepropustiv krov sa nebrojenim mogućnostima za izgled prema Vašim sopstvenim zamislima.


Aktuelna ponuda tegole

ModelOblikCena
Number One 3T
600din/m2
Number One Biber
600din/m2
Superglass
700din/m2
Superglass-Biber
750din/m2
StormShield
560din/m2
ArmourShield
900din/m2
BiberShield
1000din/m2
Cambridge Xpress
1300din/m2

Poručite tegolu odmah pozivom na telefonski broj 063/603-100

NAPOMENA: navedena cena se odnosi po kvadratnom metru. Tegola se isključivo prodaje u fabričkim pakovanjima, koja sadrže tri kvadratna metra. Za optimalno pokrivanje, preporučljivo je poručiti 10-15% više od predviđenog, zarad neophodnih ukrajanja prilikom pokrivanja krova.


Kvalitet tegole

Tegola poseduje oznaku CE – „Conformité européenne“, koja je naznačena na svakom pojedinačnom fabričkom pakovanju.

CE predstavlja oznaku proizvođača da je proizvod u skladu sa smernicama Evropske unije i odgovarajućim evropskim normama koje garantuju kvalitet. Strogo regulisano tržište EU iziskuje da plasirani proizvodi moraju zadovoljiti suštinske zahteve za bezbednošću, tj. tehničke zahteve. Na ovaj način proizvođač potvrđuje da proizvod ispunjava sve date zahteve u direktivama koje se odnose na proizvod i da je obavljena procedura ocenjivanja usaglašenosti.


Garancija tegole

Garanciju na tegolu dobijate od specijalizovanih firmi i pojedinaca, čija je delatnost ugradnja bitumenske krovne šindre, kao i pokrivanje krovova.

Profesionalna ugradnja tegole garantuje dug životni vek i estetski izgled Vašeg krova. Svaki projekat pokrivanja iziskuje zadovoljavanje tehničkih standarda, u čemu, svakako, prateći program za ugradnju, kao i odabir prave podloge čini osnov.


Transport tegole

Transport tegole i pratećeg materijala za ugradnju je besplatan. Neophodno je usklađivanje Vašeg zahteva sa planiranom i ustaljenom dinamikom isporuke.

Prosečan vremenski opseg za transport manjih poručenih količina iznosi 10± radnih dana, od trenutka poručivanja.


Ugradnja tegole

Želite li dugotrajan krov i miran san kada je u pitanju ugradnja tegole? Budite bez brige, specijalizovani majstori za ugradnju su Vam na raspolaganju – dovoljno je samo da pitate.