Osnove ugradnje bitumenske krovne šindre

Postavljanje tegole

Postavljanje tegole je prethodno uslovljeno poznavanjem osnovnih pojmova i procedura koje se moraju sprovesti za pravilnu i optimalnu primenu krovnog pokrivača. Postavljanje tegole je uslovljeno odabirom pravilne podloge kao nosećeg elementa krovne konstrukcije i pratećeg programa za ugradnju.

Koliko tegole je potrebno za krov

Neophodno je utvrditi geometrijske oblike koji čine krov i izračunati njihove pojedinačne dimenzije. Sabiranjem pojedinačnih dimenzija dobijamo površinu krova. Uvek je dobro poručiti 10-15% više krovnog pokrivača (naknade za grebena i sleme, početne trake).

Postavljanje podloge za tegolu

Postavljanje podloge počinje od vrha krova. Krovna površina mora biti ravna, jaka, suva i čvrsto pričvršćena za konstrukciju. Podloga treba biti što ravnije postavljena i paralelna sa strehom – prelazeći ivicu krova vertikalno 10cm. Iscrtavanje kredom je odličan način da budete sigurni u vezi pravca. Podloga horizontalno treba da prelazi ivicu krova 5cm. Folija treba po ivicama da bude lepljena lepkom, na kraju postavljajući profil za ivicu strehe.

Tegola ekser

Šta koristiti za ugradnju tegole?

Ekseri su jedini dobar metod za fiksiranje, upravo zbog jačine stiska. Minimum četiri eksera po listu prilikom ugradnje, pravilno postavljajući ispod lepljive trake i iznad isečka. Ekseri ne smeju da štrče ili da utonu u tegolu, već moraju biti pravo ukucani i poravnati sa površinom tegole. Obezbediti dovoljno prostora da ekser prodre u podlogu.

Postavljanje krovne uvale

Koristiti visokokvalitetne krovne rolne u odgovarajućoj boji, prikucavajući ekserima na svakih 40cm. Vidljivi deo treba biti širok 16cm, po 8cm sa leve i desne strane od centralne linije. Vidljivi deo uvale bi trebao biti nešto širi pri dnu, nego na vrhu, zbog tendencije skupljanja vode u podnožju uvale. Širina vidljivog dela uvale povećava se po 2cm na svaki metar uvale. Dužina uvale tako određuje širinu uvale vidljive trake u donjem delu.

Postavljanje tegole

Radi lakšeg odvajanja listova šindre, potrebno je blago saviti pakete pre otvaranja. Otvaranje paketa vršiti zadnjom stranom noža, pazeći da ne odsečete bilo koji deo, koji bi mogao biti vidljiv kasnije.

Nemojte uklanjati zaštitnu traku sa poleđine listova. Zaštitna traka je postavljena da bi sprečila da se listovi slepe prilikom pakovanja.

Gde početi sa ugradnjom tegole?

Sa ugradnjom tegole početi od najniže tačke i nastaviti dijagonalno ka vrhu krova.

Startni red pravite sekući jezik šindre. Postavljamo ga tako da prelazi 1cm preko krajnje ivice – završnice od lima. To omogućava da se početni red ne poklapa sa prvim redom šindre, jer se pola jezika odseca za startni red. Komadi startnog reda moraju biti okrenuti lepkom prema gore. Posle postavljanja prvog reda šindre, ona će biti zalepljena delovanjem sunčeve toplote.

Kucamo startni red tako da glave eksera budu pokrivene prvim redom šindre. Prvi red se zaseca uporedo sa vertikalnom linijom u uvali. Da bi izbegli vodu na krajevima uvale, ispod šindre pravimo trouglasti rez 5cm od startnog reda. Ostavljamo zonu bez eksera 5cm od uvale i nju zalepimo.

Prvi red postavljamo preko startnog reda. Ekseri se postavljaju 2,5cm od ivice i 2,5cm iznad zareza. Startni red i prvi red šindre završavaju se zajedno na kraju do metalnog profila i ponovo se lepe.

Šindru uvek treba postavljati dijagonalno i tada odsecamo polovinu lista svaki put. Dijagonalni način je uveden da bi omogućio brzo odvodnjavanje i otpornost cele konstrukcije. Završavamo sa celim listom. Koristite nerđajuje eksere sa širokom glavom dužine 25mm. Broj eksera zavisi od vrste šindre, nagiba krova i jačine vetra. Duplo kucanje i dodatno lepljenje je neophodno u vetrovitim krajevima.

Postavljanje tegole oko dimnjaka

Podloga se postavlja sa krajevima podignutim u vis i zalepljenim za dimnjak. Šindra se ukraja tesno oko dimnjaka. Opšiv oko dimnjaka se postavlja zajedno sa šindrom.

  • Šindra se postavlja uporedo sa dimnjakom
  • Prvo parče lima se postavlja odozgo
  • Na parče lima se postavlja sledeće parče šindre
  • Preko njega se postavi novo parče lima

Proces ponavljati sve dok dimnjak ne bude pokriven.

Na zadnjoj strani dimnjaka treba voditi računa da šindra bude postavljena preko lima. Sve ovo služi da usmeri tok vode u željeni pravac

Postavljanje bočne ivice i slemena

Bočne ivice i slemena se seku od šindre i postavljaju uz pomoć pozicione linije. Zakucajte ih 2,5cm od ivice i 2,5cm ispod sledećeg segmenta.

Ugradnja slemenskog ventilacionog otvora

Šindru postavljamo do slemena. Odsecamo podlogu oko 15cm od slemena. Na tom delu krova, uklanjanjem daščane podloge primećuje se vidni otvor. Obratiti pažnju da slemena ventilacije pokriva eksere kojima je pričvršćen za zadnji red šindre uz vidljivi deo daščane podloge. Obezbedite ventilacione otvore dužim, nerđajućim ekserima sa širokom glavom. Komade šindre koji se postavljaju preko ventilacije, takođe, pričvrstiti dužim ekserima.

Ugradnja krovnog ventilacionog otvora

Ventilacioni otvor na daščanoj podlozi mora biti jednak unutrašnjim merama ventilacione kape. Pozicija ventilacione kape, takođe, pokriva i zadnji red eksera. Eksere ukucavati u otvor koji će biti pokriveš šindrom. Prelepiti šindru koristeći lepak. Obratiti pažnju kako odsecate komade za bočne ivice i slemena, kao i kako ih postavljate.

Da li je moguća ugradnja nove tegole na već postojeću?

Tegola se može ugraditi na već postojeću, u zavisnosti od stanja krova. Ukoliko je podloga u dobrom stanju, a krovni pokrivač bez reljefnih oštećenja, postojeća tegola ne mora biti uklonjena.

Pri rekonstrukciji posebno obratiti pažnju na ventilaciju, kako bi bili sigurni da je u pravilnom broju, pravilno ugrađena i neoštećena. Veoma je bitno omogućiti da se suvišna toplota i para koja se stvara ljudskim prisustvom, oslobodi kroz krovni sistem preko odgovarajuće ventilacije.

Ujednačeno toniranje tegole – krova

Ujednačena boja se postiže isključivo korišćenjem tegole mešanih boja, umesto jednobojne. Ne mešati tegolu prilikom ugradnje sa različitim proizvodnim kodovima na pakovanju. Jedino tako smanjujete mogućnost bleđenja boje i ostvarujete ujednačen ton Vašeg krova

Tegola na krovovima sa malim nagibom

Postavljanje tegole na krovu sa malim nagibom čini je mnogo više izloženom sunčevim zracima i atmosferskim uticajima. Krovovi (do 20) su podložniji prodorima vode usled stvaranja ledenica i naletima kiša – ključ uspeha je povećanje broja razvođača na krovnom sistemu.

Nastanak ledenica možete sprečiti ugradnjom parne brane, izolacijom tavanskog poda i pravilnom ventilacijom tavana.

Item added to cart.
0 items - 0,00 рсд