Sastav tegole

Sastav tegole čine pet slojeva, koji formiraju bitumensku krovnu šindru i stapaju u jedinstvenu strukturu, prilikom proizvodnje krovnog pokrivača. Svaka od komponenti koja čini strukturu krovnog pokrivača, ima svoju zasebnu funkciju. Posebno odabrane, procesuirane i dizajnirane da skupa čine krovni pokrivač, prepoznatljiv po izgledu, boji, nepromočivosti i fleksibilnosti.

Prikaz sastava tegole - komponente strukture
Prikaz pojedinačnih komponenti bitumenske krovne šindre

Pet slojeva tegole

Staklena vlakna

Rolna staklene vune
Staklena vlakna predstavljaju osnovu za bitumensku krovnu šindru

Najvažniju komponentu, u strukturi, predstavlja netkani mat od staklenih vlakana. Bitumenska krovna šindra se ojačava matom, koji se proizvodi od staklenih vlakana – specifične dužine i dijametra, sjedinjavajući se uz pomoć stabilne smole i veziva. Staklena vlakna čine industrijski standard pri proizvodnji tegole, osiguravajući njenu jačinu, istrajnost i unapređenu otpornost na vatru.


Bitumen

Bitumen u posudi
Bitumen kao nepromovičiva komponenta bitumenske krovne šindre

Bitumen je glavna vodootoporna komponenta u strukturi tegole. Bitumen, kao krajnji proizvod prilikom rafinisanja nafte, procesuira se na višem stepenu žilavosti, za potrebe krovnog pokrivača. Procesom „oksidacije”, tj. uduvavanjem vazduha kroz vreli bitumen, utiče se na uvećanje njegove viskoznosti. Mineralni puder, takođe, ulazi u smešu sa bitumenom, kako bi se pospešila vodootpornost i omogućio najviši standard pri izloženosti vatri.


Granule

Granule na pokretnoj traci za primenu na površini tegole
Prikaz granula koje ulaze u površinski sastav bitumenske krovne šindre

Najvidljiviji aspekt bitumenske krovne šindre predstavljaju površinske granule. Čvrsta stena sa specifičnim fizičkim svojstvima se usitnjava do predviđenog nivoa, prema specifikaciji. U delu šindre, koji nije izložen vidno izložen, usitnjene granule se nanose, sa zadržanom prirodnom bojom. Granule koje čine vidljivi, površinski sloj, procesuiraju se u niz boja posredstvom keramičkog pečenja, što utiče na dugotrajnost boje.

Mineralne granule prisutne na površini tegole poseduju tri ključne funkcije:

  • Štite bitumenski sloj od izloženosti štetnim UV zracima, koji mogu oštetiti i upropastiti tegolu, čineći pojedinačne listove šindre krhkim i manje fleksibilnim.
  • Pružaju prepoznatljivu boju i teksturu krovnih šindri, koja je lako uočljiva.
  • Doprinose otpornosti krovnog pokrivača prilikom izlaganja vatri.

Promena boje i neuredan izgled, najčešće je izazvan rastom plavo-zelenih kolonija algi, koje su prisutne u priobalnim oblastima ili u regionima visoke vlažnosti. Iako alge nisu štetne, mogu ozbiljno narušiti izgled Vašeg krova, ujedno, biti veoma škakljive za čišćenje. Otpornost na alge se postiže upravo zahvaljujući primeni mineralnih granula, koje sprečavaju i usporavaju njihov rast.


Samolepljivi pečati

Prikaz samolepljivih pečata na zelenoj biber tegoli
Linija samolepljivih pečata na biber tegoli

Samolepljivi pečati, vidljivi na površini pojedinačnih listova šindre, prilikom montiranja krova od tegole, „vezuju” krovni pokrivač u celinu. U zavisnosti od proizvođača, termo-aktivirajući pečati mogu biti pozicionirani na površini, ali i na poleđini šindre. Težina samolepljivih pečata je neznatna u odnosu na list šindre, no, njihova primena je krucijalna u performansama krovnog pokrivača, kao i celokupnog krovnog sistema.


Sigurnosna traka (otpuštajući film)

Prikaz sigurnosne trake na poleđini bitumenske krovne šindre

Komponenta koja, svakako, unosi puno zabune u amaterskoj krovopokrivačkoj zajednici jeste sigurnosna traka ili otpuštajući film. Samolepljivi pečati, koji se aktiviraju pri sunčevoj toploti, povezuju pojedinačne listove šindre. Palete izložene letnjoj sunčevoj svetlosti ili vrelom vazduhu u zatvorenom prostoru, mogu aktivirati termo-aktivirajuće pečate. Sigurnosna traka sprečava preuranjenu aktivaciju pečata i slepljivanje šindre unutar pakovanja. Svetlucava plastična traka, širine od par santimetara, locirana je na poleđini pojedinačnih listova. Nakon montiranja tegole, sigurnosna traka gubi svoju funkciju, iako je prisutna. Ukoliko se pristupi njenom odstranjivanju (što uopšte nije lako, budući da nije predviđena za to), možete uvideti lepljivi, sjajni bitumenski sloj.